Vastuvõtt 2019/2020. õppeaastal

Vastuvõtt radiograafia (kiiritusravi) magistriõppe õppekavale

Algab vastuvõtt ingliskeelsele radiograafia magistriõppe õppekavale. Avaldusi saavad esitada Eesti kodanikud infosüsteemis SAIS ja välisriikide kodanikud infosüsteemis Dream Apply alates 1. augustist kuni 15. novembrini. Õppetöö algab veebruaris 2020. Täpsem info õppekava kohta kõrgkooli ingliskeelsel kodulehel.

Kandideerimisel nõutavad dokumendid:

1. avaldus
2. radiograafia bakalaureuseõppe läbimist tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia
3. CV

Vastuvõtukatse: Skype-intervjuu.

Radiograafia magistriõppe õppekavale kandideerijatel arvestatakse:

 1. radiograafia bakalaureuseõppe keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel (osakaal 40% punktisummast);
 2.  vastuvõtukatset - Skype-intervjuu (osakaal 60% punktisummast).

Lisainfo: tel. 737 0200

Talvine vastuvõtt toimub 02.12.2019 - 05.01.2020 järgmistele õppekavadele:

Rakenduskõrghariduse õppekaval:
Õe põhiõpe (nominaalne õppeaeg 3,5 aastat) – 78 õppekohta

Kutseõppe õppekavadel:
Hooldustöötaja (nominaalne õppeaeg 2 aastat, töökohapõhine õpe, õppetöö Viljandi haiglas) – 24         õppekohta

Kandideerimisavalduse esitamine

Kõrgkooli kandideerimiseks saab kandideerija esitada dokumendid elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) või paberkandjal kõrgkoolis kohapeal (Nooruse 5, Tartu).

Kõrgkooli kandideerimisel võib õppurikandidaat esitada avalduse kuni kahele õppekohale. Vastuvõtt kõrgkooli toimub paremusjärjestuse alusel. 

Õe erialale kandideerides tuleb SAIS-is eraldi märkida, kui soovitakse asuda õppima tsükliõppesse.

Kandideerimisel nõutavad dokumendid

Rakenduskõrgharidusõppesse ja kutseõppesse kandideerimisel esitatakse:

 1. avaldus;
 2. keskharidust tõendava dokumendi ja hinnetelehe koopia;
 3. isikutunnistuse või passi koopia, sh vajadusel nime muutmist tõendava dokumendi koopia.

Vastuvõtukatse

Vastuvõtukatseks on sõltuvalt õppekavast kas kõrgkoolis kohapeal elektrooniliselt sooritatav test (rakendusliku kõrghariduse õppekavad v.a. magistriõpe) või kirjalikust ja suulisest osast koosnev katse (terviseteaduse magistriõppes).

Vastuvõtukatsele saab registreerida, kui algab sisseastumine SAIS keskkonnas. Vastuvõtukatse toimub HITSA Moodle keskkonnas ja katsele tuleb samuti registreerida Moodle keskkonnas. Eelnevalt on vajalik keskkonnas konto loomine moodle.hitsa.ee

Juhend kasutajakonto loomiseks SIIN

Vastuvõtutingimused

 • Eestikeelsetele õppekavadele kandideerimise eelduseks on eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
 • Rakenduskõrghariduse õppekavadelekandideerijatel arvestatakse:
 1. testi (osakaal 40% punktisummast);
 2. keskkooli/gümnaasiumi füüsika, keemia ja matemaatika keskmist hinnet (osakaal 40% punktisummast);
 3. keskkooli/gümnaasiumi bioloogia hinnet (osakaal 20% punktisummast).
 • Kutseõppe õppekavadele, sh töökohapõhisesse õppesse kandideerijatel arvestatakse keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse hinnete keskmist hinnet.

Erakorralise meditsiinitehniku õppekavale kandideerijatel arvestatakse:

 1. keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet (osakaal 50% punktisummast);
 2. motivatsioonikirja (osakaal 50% punktisummast).

Tutvu vastuvõtueeskirjaga.

Täpsem info sisseastumise kohta: Arle Puidak, vastuvott(at)nooruse.ee, tel. 737 0200